Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Τροπολογία της ΔΗΜΑΡ για το Πετρέλαιο Θέρμανσης

Η Κοινοβουλευτική  Ομάδα της ΔΗΜΑΡ επανακατέθεσε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»  για την επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν του ν. 4092/12/(αρθ. 5), το οποίο θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η εξίσωση των φόρων του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης  επιβλήθηκε από το μνημόνιο στη χώρα μας με την αιτιολογία ότι είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων και να ανακτήσει το δημόσιο τα έσοδα που χάνει από αυτό. Δεδομένου όμως ότι πλέον ολοκληρώνονται τα εργαλεία καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, (σύστημα εισροών - εκροών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σύντομα και στην επαρχία, σε διυλιστήρια και εταιρείες, καθώς και η εγκατάσταση συστήματος GPS στα βυτιοφόρα των μεταπωλητών θέρμανσης) και ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ συρρικνώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κρίνεται αναγκαίο για περιβαλλοντικούς αλλά κυρίως για κοινωνικούς λόγους να επανέλθει ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν

Το πλήρες κείμενο της  τροπολογίας είναι το εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εξίσωση των φόρων  του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης επιβλήθηκε από το μνημόνιο στη χώρα μας με την αιτιολογία ότι είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων και να ανακτήσει το δημόσιο τα έσοδα που χάνει από αυτό.

Σήμερα όμως τα εργαλεία καταπολέμησης  του λαθρεμπορίου ολκληρώνονται. Ξεκίνησε ήδη η λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών σε Αττική και Θεσσαλονίκη  αφού σε 1124 από το σύνολο των 1250 πρατηρίων (ποσοστό 90%) έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο σύστημα, και όσοι δεν το έχουν εγκαταστήσει θα βρίσκονται εκτός Νόμου, δηλ. το πρατήριό τους θα σφραγίζεται.

Παράλληλα το Υπουργείο οικονομικών  διαβεβαιώνει ότι άμεσα:

Θα καθοριστούν οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών σε διυλιστήρια και  εταιρείες και θα γίνει η εγκατάσταση  συστήματος GPS στα βυτιοφόρα των μεταπωλητών θέρμανσης.

Επίσης, μέχρι τις 15/10/2013, σύμφωνα  με την ΠΟΛ 1206 (ΦΕΚ 2237Β/10-9-2013) θα επεκταθεί  το σύστημα εισροών - εκροών τόσο στις αποθήκες όσο και στους μεταπωλητές  πετρελαίου θέρμανσης.

Στο όνομα του μνημονίου, η Ελλάδα έφθασε να έχει πανευρωπαϊκά τον τρίτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αποτέλεσμα της εξίσωσης, απτά πλέον, δημιουργεί πλέγμα αρνητικών επιπτώσεων σε οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Ήδη ο προϋπολογισμός των εσόδων από την αύξηση του Ε.Φ.Κ. μειώθηκε κατά 230 εκ. ευρώ λόγω μειωμένης κατανάλωσης που οδήγησε σε συρρίκνωση της τάξης του 70,3% (540 εκ. €) τα έσοδα από Φ.Π.Α. Συρρίκνωση που δεν αντισταθμίστηκε βέβαια από την αύξηση κατά 5% της ποσότητας πετρελαίου κίνησης.

Κατά τη μόλις ενός έτους εφαρμογή των μέτρων, εκατοντάδες  πρατήρια έβαλαν λουκέτο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Υπήρξε μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση τόσο από την παράνομη υλοτομία όσο  από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας  ιδιαίτερα επιβαρυντική και επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη καύση κάθε είδους υλικού. Κυρίως όμως, δημιουργήθηκε τεράστιο κοινωνικό ζήτημα από την αδυναμία που δημιουργήθηκε σε εκατομμύρια οικογένειες με τραγικά αποτελέσματα στην επιβίωσή τους, που αφορά την πρόσβαση στη θέρμανση, ειδικά στις βόρειες  και ορεινές περιοχές της Χώρας.

Άρα το κράτος οφείλει  το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρώσει  το πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα  και να μην μετακυλύει το πρόβλημα στις ζωτικές καθημερινές ανάγκες των πολιτών, όπως είναι η θέρμανση και εν τέλει να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.                                        

Με την παρούσα πρόταση  νόμου προτείνεται:

1. Η επαναφορά του  ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν του ν. 4092/12/ (αρθ. 5), ώστε να επανορθωθεί η αστοχία του συγκεκριμένου νόμου και να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε οικονομικό, περιβαλλοντικό  και κυρίως κοινωνικό επίπεδο.

2. Η κατάργηση της  περίπτωσης β’ της παρ. 8 του  αρθ. 36 του ν. 4092/12 σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνεται η εξής τροπολογία.

                                            ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 1

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2960/2001 ‘Εθνικός Τελωνειακός κώδικας

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του αρθ. 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

Α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ’ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και  ια’ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιούνται ως  καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι κα την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε 60  ευρώ το χιλιόλιτρο, με εξαίρεση το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνονται από τα  Νομικά Πρόσωπα του αρθ. 2, παρ. 4 και του αρθ. 101, παρ. 1 του ν.2238/1994(Α’ 151). Τα πρόσωπα αυτά , για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Οι διατάξεις της παρ. 7, του αρθ. 19 του ν. 2753/1999 (Α’ 249) και της παρ. 4 του αρθ. 21 του ν. 3139/2003 (α» 2660 δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω νομικά πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια  για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 2

Καταργείται η περίπτωση β’ της παραγράφου8 του αρθ. 36 του ν. 4092/12. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...