Οι Στ. Παναγούλης και Ν. Αθανασίου ρωτούν:
- Αν έχουν ελεγχθεί οι καταγγελίες ότι ορισμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων και ερευνών κοινής γνώμης έχουν προχωρήσει σε άτυπη συμφωνία να χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα ερευνητών, προκειμένου να εξοικονομήσουν κόστος εργασίας, με συνέπεια να τίθεται θέμα ιδιότυπου καρτέλ αλλά και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

- Αν διενεργήθηκε έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την αρμόδια εταιρεία ελέγχου όσον αφορά στην ειδική εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι συνεργάτες των εταιρειών.

- Ποιο είναι το κόστος διενέργειας και η πηγή χρηματοδότησης των δημοσκοπήσεων. Προτείνουν μάλιστα να κληθούν στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής οι πρόεδροι και διευθύνοντες των εταιρειών δημοσκοπήσεων "για να εξηγήσουν τη μεθοδολογία των ερευνών τους, τον τρόπο σύνταξης των ερωτημάτων τους, τη διαδικασία παραγγελίας των ερευνών από φορείς και πρόσωπα που τους αναθέτουν τα ερωτήματα, την ανάληψη εργασιών από το Δημόσιο, το κόστος κάθε έρευνας του Δημοσίου, την τήρηση των εργασιακών νόμων και των διεθνών κωδίκων δεοντολογίας".