Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Λίστα ΜΚΟ που ζήτησαν διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ζητεί ο Ν. Μαριάς

Για διάταξη η οποία έδινε το δικαίωμα στις ΜΚΟ να ζητήσουν με αίτησή τους από τους προϊσταμένους των οικείων ΔΟΥ τη διαγραφή φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και προσαυξήσεων που τους είχαν επιβληθεί αλλά και να καταργηθούν ακόμη και εκκρεμείς σε βάρος τους δίκες κάνει λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νότης Μαριάς.


Σε ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών ο κ. Μαριάς τονίζει ότι πρόκειται για κορυφαίο πολιτικό και ηθικό ζήτημα και ζητεί να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα των ΜΚΟ  που έκαναν χρήση της εν λόγω «φωτογραφικής» διάταξης και να ενημερωθεί ο λαός για το ύψος των οφειλών που διαγράφηκαν.


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η διάταξη του άρθρου 51 του ν.3943/2011 περί φοροδιαφυγής και λοιπών διατάξεων που αφορά στη διαγραφή χρεών πολιτιστικών σωματείων έχει ως εξής:
Άρθρο 51
«Πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), φόροι, τέλη, εισφορές, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταλογιστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές σε βάρος σωματείων που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς λόγω αμφισβήτησης του μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα, διαγράφονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένα και τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται, εφόσον:
1. υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια για τη διαγραφή Δ.Ο.Υ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
2. οι πολιτιστικοί σκοποί αποδεικνύονται από το εγκεκριμένο καταστατικό του σωματείου και
3. το σωματείο έχει ορισθεί ως νομικό πρόσωπο που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α’), της περίπτωσης δ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α’)».
Είναι προφανές ότι με το σκόπιμα ασαφές περιεχόμενο που έχει η διάταξη αυτή αφορά κυρίως τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που όφειλαν φόρους τέλη κ.λπ. που δεν είχαν καταβάλει και παρά ταύτα χρηματοδοτούντο από κρατικά έσοδα. Η διάταξη αυτή μη νόμιμα αφ ενός εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. όπου ανήκουν τα πολιτιστικά σωματεία και αφ ετέρου καθορίζει αντισυνταγματικά την κατάργηση των εκκρεμών σε βάρος τους δικών προς βλάβη των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή παρεισέφρησε στον ως άνω νόμο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και έχει προφανώς αντίθετους σκοπούς με την εν γένει φιλοσοφία του είναι προφανές ότι σκοπούσε με την 30μερη προθεσμία στην διαγραφή των χρεών των Μ.Κ.Ο.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:
1. Ποια σωματεία και Μ.Κ.Ο. υπέβαλαν την ως άνω σχετική αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, για ποια σωματεία και Μ.Κ.Ο. διαγράφηκαν οι οφειλές τους προς το δημόσιο και σε τι ποσό ανέρχεται για κάθε σωματείο και Μ.Κ.Ο. η παραπάνω συντελεσθείσα διαγραφή οφειλών τους στο δημόσιο;
2. Για ποια σωματεία και Μ.Κ.Ο. καταργήθηκαν οι εκκρεμείς σε βάρος τους δίκες;
Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός για την κατάθεση:
Όλων των σχετικών εγγράφων στην παραπάνω υπόθεση προκειμένου να διαμορφωθεί ο ακριβής κατάλογος της λίστας των σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που ζήτησαν την διαγραφή των πάσης φύσης οφειλών τους προς το Δημόσιο  κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 51 του ν. 3942/2011, εν όψει και των όσων πρόσφατα αποκαλύφθηκαν για τα κονδύλια που εισέπραξαν διάφορες Μ.Κ.Ο.
Ο ερωτών Βουλευτής
Νότης Μαριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...